Visa Solution-servicevilkår

VIGTIGT: GENNEMLÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VISA SOLUTION-SERVICEVILKÅR (“VILKÅR”). DU HAR TILKENDEGIVET, AT DU FORSTÅR OG ACCEPTERER ALLE DISSE VILKÅR, HVIS DU HAR REGISTRERET DIG PÅ VISA SOLUTION ELLER AKTIVERET ET KORT TIL VISA SOLUTION. DISSE VILKÅR ERSTATTER ALLE TIDLIGERE VILKÅR MED HENSYN TIL VISA SOLUTION.

For tilmeldinger til Visa Solution efter d. 1. juli 2024, gælder følgende afsnit.

Visa Solution er underlagt kortindehaverens egnethed. Du accepterer, at hvor din udsteder tilbyder Click to Pay, er du muligvis ikke kvalificeret til Visa Solution. Visa kan dog koordinere med din udsteder (herunder ved at dele oplysninger, som du har videregivet ved tilmeldingen til Visa Solution) for at sikre, at du modtager passende og strømlinede tjenester. Hvis du ikke er kvalificeret til Visa Solution, forstår du, at din anerkendelse og bekræftelse af disse vilkår ikke udgør en indgået aftale med Visa, og at de resterende vilkår således ikke gælder. Definitionen af begreber med blokbogstaver er defineret i disse vilkår.

  1. Visa Solution

  Visa Solution drives af Visa USA Inc. (“Visa”). Du finder Visas kontaktoplysninger under Kontakt os i Afsnit L nedenfor.

  Som anvendt i disse Vilkår indbefatter begrebet “Visa Solution” alt det følgende: Alle Visa Click to Pay- og/eller Visa Checkout-funktioner, funktionalitet og tjenester, tilgængelige nu eller som tilføjes i fremtiden, hvad enten de brandes som Visa Click to Pay, Visa Checkout eller et andet navn, og uanset om de er tilgængelige via Visa Solution-webstedet eller -mobilsiden, der drives som et domæne eller underdomæne (“Websted”) eller via programmer eller funktioner tilbudt af en udstedende bank eller betalingsinstitution, sælger eller anden tredjepart (samlet betegnet “Tjenester”); logoer, design, tekst, billeder, videoer, grafik, software og andet indhold og materialer tilhørende Visa eller dennes licensgivere, der er tilgængeligt via Visa Solution, og udvalget og arrangementet heraf (samlet betegnet “Indhold”); og Visas hardware, software og netværk associeret med at gøre Visa Solution tilgængelig for dig (samlet betegnet “Visa Solution-system”).

  Visa Solution tilbyder dig (i) muligheden for at lagre betalingskonti og andre relaterede oplysninger såsom e-mailadresser, mobiltelefonnumre og fakturerings- og leveringsadresser (“Kortoplysninger”) for dit Visa-kreditkort, -debetkort og forudbetalte kort, der kan optankes, samt andre kort eller betalingsmetoder, som Visa har besluttet er kvalificerede til at blive anvendt sammen med Visa Solution (“Kvalificerede Kort”); og (ii) muligheden for at anvende Visa Solution til at dele dine Kortoplysninger med sælgere eller andre tredjeparter, som viser Click to Pay-ikonet ‍på steder, hvor Visa accepteres, eller som viser et Visa Checkout-mærke, for at tillade dem at behandle en transaktion. Visa kan vælge automatisk at opdatere visse Kortoplysninger såsom kortnummer og udløbsdato, som tilvejebragt af den finansielle institution eller andet selskab, der har udstedt dit/dine Kvalificerede Kort (“Udsteder”).

  Din Udsteder kan videregive yderligere oplysninger om dit/dine Kvalificerede Kort, eksempelvis tilgængeligheden af belønninger, afbetalingsmuligheder samt andre Kvalificerede Kortfordele. Hvis dette er tilfældet, præsenterer vi denne information for dig i Visa Solution, som den er, og som vi har modtaget den fra Udstederen af dit Kvalificerede Kort. Hvis du har spørgsmål om denne information, bedes du venligst kontakte din Udsteder.  Hvor det er relevant, vil Visa behandle dine oplysninger for at afgøre, hvorvidt du er kvalificeret til disse muligheder eller fordele, samt for at vise dig dem.

  Når du bruger Visa Solution, vil vi overføre dine Kortoplysninger til sælgeren eller anden tredjepart for at gøre det muligt for vedkommende at behandle transaktionen. Visa kan vælge at generere et numerisk surrogat af dit Kvalificerede Visa-korts betalingskontonummer (et token). Dette hjælper med at beskytte dine Kvalificerede Kort. Du bekræfter, at sælgeren eller en anden tredjepart må overføre oplysningerne om transaktionen til det pågældende netværk for dit Kvalificerede Kort, og at din transaktion vil blive gennemført ved brug af det Kvalificerede Kort, du har valgt.

  Du anerkender, at Kortoplysningerne, som er gemt eller tilvejebragt gennem brugen af Visa Solution, stilles til rådighed af dig eller i visse retskredse på dine vegne af din Udsteder eller en sælger eller tredjepart, og at de indeholder personlige finansielle oplysninger. Du må kun anvende Kvalificerede Kort i forbindelse med Visa Solution, hvis din Udsteder betragter dig som kortindehaveren eller autoriseret bruger, og dit navn fremgår af det Kvalificerede Kort. Du anerkender og godkender, at du er ansvarlig for fuldstændigheden og korrektheden af Kortoplysningerne og anden information, som du gemmer sammen med Visa Solution eller leverer via brugen af Visa Solution. Du må kun anvende gyldige e-mailadresser og telefonnumre, som du ejer og administrerer. Selvom Visa kan udføre visse godkendelseskontroller i forhold til Kortoplysningerne af Visa-kort, er Visa ikke ansvarlig for korrektheden af Kortoplysningerne eller anden information, som du videregiver, herunder hvorvidt Kortoplysningerne er aktuelle og opdaterede.

  Visa Solution er ikke en bank eller betalingskonto og tilbyder ikke nogen kredit til dig eller en sælger. Enhver transaktion, som du effektuerer ved brug af Visa Solution, vil blive reflekteret på kontoen, som vedrører det Kvalificerede Kort, du anvender til transaktionen. Betaling af den konto er udelukkende en sag mellem dig og Udstederen af det Kvalificerede Kort.

  2. Vigtig information om dine transaktioner

  NÅR VISA SOLUTION HJÆLPER MED AT FACILITERE DENNE TRANSAKTION, ER VISA IKKE EN DEL AF TRANSAKTIONEN, OG BETALING TIL ELLER FRA EN SÆLGER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF VISA SOLUTION, HERUNDER KØB ELLER RETURNERING AF VARER ELLER TJENESTER, ER UDELUKKENDE ET ANLIGGENDE MELLEM DIG OG SÆLGEREN.

  HVIS DU KRÆVER REFUSION ELLER FORTRYDER EN GENNEMFØRT TRANSAKTION VHA. VISA SOLUTION, SKAL DU KONTAKTE DEN PÅGÆLDENDE SÆLGER OG/ELLER UDSTEDEREN AF DET KVALIFICEREDE KORT, DU BRUGTE TIL TRANSAKTIONEN. HUSK, AT VISA IKKE ER EN DEL AF TRANSAKTIONEN, OG AT VISA DERFOR IKKE ER I STAND TIL AT LØSE SÅDANNE PROBLEMER, SOM DU MÅTTE HAVE MED TRANSAKTIONEN.

  HVIS DU HAR EN TVIST MED EN SÆLGER OM EN TRANSAKTION FORETAGET MED VISA SOLUTION, ER DU UDELUKKENDE ANSVARLIG FOR AT UDREDE TVISTEN DIREKTE MED SÆLGEREN ELLER VIA DIN UDSTEDER. GRUNDET MÅDEN, VISA SOLUTION FUNGERER PÅ, ER VISA IKKE EN DEL AF TRANSAKTIONEN.

  3. Servicevilkår

  Visa Solution er måske ikke tilgængelig for alle Kvalificerede Kort. Yderligere kan Visa efter eget skøn fjerne Kvalificerede Kort fra Visa Solution eller forhindre Kvalificerede Kort i at blive aktiverede på Visa Solution, og Visa kan på et hvilket som helst tidspunkt også revidere egnetheden af specifikke eller almindelige kreditkort, debetkort og forudbetalte kort og andre kort eller betalingsmetoder, som udgør Kvalificerede Kort.

  4. Egnethed

  Visa Solution er kun tilgængelig for individer, som er:

  1. personer bosiddende i en af de følgende retskredse: Andorra, Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Canada, Chile, Colombia, Cypern, Danmark, De Forenede Arabiske Emirater, Den Dominikanske Republik, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland, Indien, Irland, Isle of Man, Italien, Kanaløerne, Kina (fastland og Hongkong), Kroatien, Kuwait, Liechtenstein, Malaysia, Malta, Mexico, Monaco, New Zealand, Norge, Peru, Polen, Qatar, Rumænien, San Marino, Saudi Arabien, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, USA (inklusive territorier), Vatikanet eller Østrig, efterhånden som de forskellige retskredse bliver tilgængelige (de “Kvalificerede Retskredse”);
  2. myndige i deres retskredse, provinser eller bopælsområde;
  3. i stand til at tilgå internettet på en computer eller anden enhed; og
  4. kortindehaveren eller den autoriserede bruger af et eller flere Kvalificerede Kort og er i god anseelse med hensyn til deres Kvalificerede Kortkonti.

  Adgang til Visa Solution fra enhver placering, hvor det er ulovligt eller på anden måde begrænset er forbudt. Hvis din bopæls retskreds ændres, skal du straks afmelde dig fra Visa Solution og tilmelde dig på ny med din nye adresse i retskredsen, hvis det er en Kvalificeret Retskreds. Hvis din nye placering ikke er en Kvalificeret Retskreds, kan du først tilmelde dig igen, når Visa Solution bliver tilgængelig på din nye placering.

  5. Tilmelding og sikkerhed

  Hvis du vælger at lade dig registrere eller aktivere et Kvalificeret Kort til Visa Solution, så vedkender du at give os rigtige, akkurate, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv og opdatere os, hvis der er ændringer i disse oplysninger. Du anerkender og accepterer, i det videst muligt omfang tilladt ved gældende lov, at Visa ikke er ansvarlig for hændelser i forbindelse med eller som følge af din manglende evne til at tilvejebringe nøjagtige informationer til Visa, herunder manglende modtagelse af vigtige oplysninger og opdateringer om Visa Solution. Hvis Visa har rimelig grund til at tro, at den information, du har givet os, er usand, ikke akkurat eller ufuldstændig, kan Visa vælge at suspendere eller opsige din brug af Visa Solution og afvise enhver og al aktuel eller fremtidig brug af Visa Solution (eller en del heraf) for dig.

  Som en del af din tilmelding er det påkrævet, at du opretter et brugernavn, og på visse markeder kan det være påkrævet, at du opretter en adgangskode. Disse data bruges til at autentificere din identitet, når du bruger Visa Solution. Hvis det er påkrævet, at du opretter en adgangskode, så bør du af hensyn til din sikkerhed vælge en adgangskode, som er unik og huske dit brugernavn og adgangskode og undlade at nedskrive disse oplysninger på din PC, tablet, mobilenhed eller anden enhed, du bruger til at tilgå Visa Solution. Du er ansvarlig for at beskytte fortroligheden af dit brugernavn og adgangskode(r), hvis denne er påkrævet. Hvis du vælger, at din enhed eller browser skal gemme dine brugeroplysninger eller tilknytter din brug af Visa Solution til en e-wallet på én eller flere enheder, er du ydermere ansvarlig for at beskytte adgangen til disse enheder. Det er vigtigt, at du gør dette, da vi ikke er ansvarlige for noget tab, som opstår som et resultat af uautoriseret brug af dit Kvalificerede Kort og, afhængigt af omstændighederne, kan din Udsteder holde dig ansvarlig for uautoriseret brug af din Kvalificerede Kortkonto. Du accepterer, at du omgående vil informere Visa om enhver uautoriseret brug af dit brugernavn, adgangskode, hvis relevant, eller Kvalificerede Kort i Visa Solution, eller hvis din(e) enhed(er), hvorpå du har valgt, at dine brugeroplysninger skal gemmes, eller som er tilknyttet din brug af Visa Solution til en e-wallet, er blevet hacket, stjålet eller på anden vis har været udsat for uautoriseret adgang eller ethvert andet aktuelt eller potentielt sikkerhedsbrud i forbindelse med din brug af Visa Solution. Visa forbeholder sig retten til at fjerne dine Kvalificerede Kort fra eller ophøre eller afslutte brugen af Visa Solution, og/eller, hvis du anvender en adgangskode, kræve, at du ændrer din adgangskode, hvis Visa har mistanke om, at der er en sikkerhedsrisiko.

  Du er ansvarlig for brugen af dine Kvalificerede Kort i Visa Solution og for at sikre, at brugen af eller adgangen til Visa Solution er i fuld overensstemmelse med disse vilkår.

  Du anerkender, at Visa kan sende en adgangskode til engangsbrug til din e-mail og/eller mobiltelefon for at bekræfte din identitet, når du bruger Visa Solution.

  Vi gennemgår jævnligt sikkerhedsprocedurerne for Visa Solution. Vi kan imidlertid ikke garantere, at den information, som du overfører via internettet, er helt sikker.

  Du kan vælge at bruge funktionerne på din personlige enhed, såsom fingeraftryk, ansigtsgodkendelse og/eller din enheds adgangskode (“Passkeys”) i forbindelse med Visa Solution, hvor Visa stiller dem til rådighed. Din brug af Passkeys er underlagt aftalen indgået mellem dig og din enhedsproducent. Dine fingeraftryk, ansigtsgodkendelsesdata og/eller enhedens adgangskode forlader ikke din enhed. Du kan vælge, om du vil bruge Passkeys i forbindelse med en betalingstransaktion, og du kan deaktivere din brug af Passkeys i forbindelse med Visa Solution ved at fjerne linket til dit kort eller fjerne din enhed her.

  6. Kortindehaveraftaler

  Disse Vilkår hverken ændrer eller på anden måde modificerer nogen af de aftaler, som du har indgået med din Udsteder i forbindelse med et Kvalificeret Kort (“Kortindehaveraftale”). I tilfælde af at der opstår en konflikt mellem disse Vilkår og Kortindehaveraftalen samt din Udsteder, vil disse Vilkår gælde for forholdet mellem dig og Visa. De gælder udelukkende med hensyn til Visa Solution, mens din Kortindehaveraftale med din Udsteder gælder for forholdet mellem dig og din Udsteder. Du er ansvarlig for at sikre, at din brug af Visa Solution sker i overensstemmelse med enhver Kortindehaveraftale.

  7. Gebyrer, afgifter og skatter

  Du er eneansvarlig for at anskaffe al hardware, enheder, software, trådløs internetadgang samt andre elementer, som kræves for, at du kan bruge eller tilgå Visa Solution og alle tilhørende gebyrer, udgifter eller andre opkrævninger. Opkrævning for SMS-beskeder og data kan gælde. Du er også eneansvarlig for alle renter, afgifter, gebyrer eller udgifter pålagt af Udstederen af alle Kvalificerede Kort, du bruger i forbindelse med Visa Solution, og for alle skatter eller afgifter eller indberetningsforpligtelser i forbindelse med din brug af Visa Solution.

  8. Fortrolighed

  Visa behandler dine personoplysninger, når det er nødvendigt, for at kunne tilvejebringe Visa Solution for dig (som aftalt i disse Servicevilkår) og til relaterede formål beskrevet i Visas globale Privatlivspolitik (“Privatlivspolitik”).  For yderligere oplysninger om, hvordan Visa og dennes Koncernselskaber indsamler og deler dine personoplysninger, når du bruger Visa Solution, og alle valg i forbindelse med datafortrolighed, som du måtte have, bedes du læse Visas globale Privatlivspolitik.

  Hvis du benytter andre tjenester, som drives af din Udsteder, en sælger eller enhver anden tredjepart (inklusive hvor disse tjenester er tilgængelige gennem Visa Solution), kan der gælde separate erklæringer vedr. privatlivspolitikker.

  Visa Solution bruger Google autoudfyldningsfunktionen til at gøre Visa Solution-oplevelsen nemmere.  I den udstrækning Google behandler dine personoplysninger, sker det i overensstemmelse med deres servicevilkår og privatlivspolitik.

  Du er ansvarlig for at sikre, at personlige oplysninger tilknyttet din konto forbliver fyldestgørende og opdaterede. 

  9. Ejendomsrettigheder

  Alle ejerrettigheder i Visa Solution, inklusive Indhold, bevares af Visa, dennes Koncernselskaber, dennes licensgivere og er beskyttet under gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (inklusive intellektuel ejendom) og internationale traktater. Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er bevilliget til dig via disse Vilkår, bevares af Visa, dennes Koncernselskaber samt dennes licensgivere. Intet i disse Vilkår giver dig ret til at bruge nogen af Visas, dennes Koncernselskaber eller andre tredjeparters varemærker, tjenestemærker, logoer eller andre oprindelsesbetegnelser. Et “Koncernselskab” er et selskab der kontrolleres af, bliver styret af eller er under samme bestemmende indflydelse som Visa.

  10. Bevilling af licens

  Visa udsteder en begrænset, tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-licenserbar og på anden måde ikke overdragelig licens til at bruge Visa Solution i overensstemmelse med disse Vilkår, så længe du er tilmeldt Visa Solution. Visa kan efter eget skøn vælge at suspendere, afbryde eller opsige denne licens på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst grund. Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er bevilliget til dig, er forbeholdt Visa, dets Koncernselskaber eller deres licensgivere.

  11. Feedback

  Hvis du indsender feedback eller forslag om Visa Solution, kan vi bruge din feedback eller forslag uden forpligtelser over for dig.

  12. Brugeradfærd

  Du bekræfter, at du vil overholde alle gældende love, regler og forskrifter og andre juridiske krav, som er relateret til din brug af Visa Solution. Yderligere bekræfter du, at:
 • du kun vil bruge Visa Solution, som loven tillader det
 • du ikke vil bruge Visa Solution, hvis det er i strid med disse Vilkår
 • du ikke vil forstyrre eller hindre sikkerheden eller driften af, eller på anden måde misbruge Visa Solution eller enhver del af Visa Solution
 • du ikke vil forsøge at opnå uautoriseret adgang til Visa Solution eller til dele af Visa Solution, som er underlagt en generel adgangsbegrænsning;
 • du ikke vil bruge Visa Solution på en måde, som kan anses for at være falsk og/eller injurierende, misbrug, vulgær, hadefuld, chikanerende, obskøn, vanhellig, truende, invaderende i forhold til en persons privatliv eller overtræde alle tredjepartsrettigheder;
 • du ikke vil reproducere Visa Solution i nogen form, eller gemme eller inkorporere Visa Solution ind i noget informationssøgningssystem på elektronisk vis, mekanisk vis eller på anden måde;
 • du ikke vil kopiere, efterligne, klone, leje, lease, sælge, udnytte kommercielt, modificere, dekompilere, adskille, uddele, ”reverse engineer” (omvendt konstruere) eller overføre Visa Solution eller dele heraf;
 • du ikke vil bruge nogen enhed, software eller rutine til at hindre eller forsøge på at hindre den korrekte funktion af Visa Solution og/eller foretage dig noget, som udgør en urimelig eller uforholdsmæssig stor byrde på Visa Solution-systemet, som fastlagt af Visa efter eget skøn; og
 • du vil overholde alle andre krav, restriktioner eller begrænsninger fastlagt af Visa eller af din Udsteder fra tid til anden.

  13. Ansvarsfraskrivelse af garantier/begrænsninger af ansvar

  VISA SOLUTION SOM HELHED ELLER DELE DERAF, INKLUSIVE ALLE TJENESTER, LEVERES PÅ EN SOM BESET OG SOM TILGÆNGELIG BASIS, UDEN UDTRYKTE ELLER STILTIENDE GARANTIER AF NOGEN ART, INKLUSIVE EJENDOMSRETSGARANTIER, STILTIENDE GARANTIER I FORHOLD TIL SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. VI GARANTERER IKKE AT VISA SOLUTION SYSTEMET ER FRI FOR VIRA ELLER AT DER IKKE KAN FOREKOMME AFBRYDELSER UNDER ADGANG TIL VISA SOLUTION. I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT UNDER GÆLDENDE RET, ANERKENDER OG GODKENDER DU UDTRYKKELIGT, AT DU UDELUKKENDE BÆRER ANSVARET OG RISIKOEN FOR DIN BRUG AF VISA SOLUTION OG KONSEKVENSERNE OG YDELSEN HERAF. 

  UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OG UNDER INGEN SØGSMÅL, INKLUSIVE UAGTSOMHED, SKAL VISA OG DETS KONCERNSELSKABER OG HVER AF DERES RESPEKTIVE FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, KUNDER, MEDLEMMER, MEDARBEJDERE ELLER AUTORISEREDE BEFULDMÆGTIGEDE (SAMLET SET ”VISA-PARTER”) STÅ TIL ANSVAR FOR NOGEN SKADER, KRAV ELLER TAB SOM OPSTÅET (INKLUSIVE DIREKTE, KOMPENSATORISK, UHELDIGT, INDIREKTE, SPECIELT, KONSEKVENT ELLER EKSEMPLARISKE SKADER), MEN FORÅRSAGET OG UNDER ENHVER ANSVARSTEORI, OPSTÅET AF ELLER I FORBINDELSE MED VISA SOLUTION OG/ELLER DISSE VILKÅR, SELV OM EN VISA-PART ER BLEVET RÅDGIVET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, KRAV ELLER TAB. 

  UDEN AT BEGRÆNSE DET GENERELLE I DET OVENSTÅENDE SKAL VISA-PARTERNE IKKE VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DIG ELLER ENHVER TREDJEPART FOR: (I) DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE BRUG AF VISA SOLUTION AF EN HVILKEN SOM HELST ÅRSAG, INKLUSIVE DIN UDSTEDERS AFVISNING AF AT AUTORISERE ELLER EN SÆLGERS ACCEPT AF EN VISA SOLUTION-TRANSAKTION; (II) ALLE VARER, TJENESTEYDELSER ELLER INFORMATION KØBT ELLER MODTAGET I FORBINDELSE MED VISA SOLUTION, INKLUSIVE DIN MANGEL PÅ AT MODTAGE ELLER MANGEL PÅ AT RETURNERE SÅDANNE VARER, TJENESTEYDELSER ELLER INFORMATION; (III) TVISTER MELLEM DIG OG EN SÆLGER; (IV) ENHVER UNØJAGTIGHED, UFULDSTÆNDIG ELLER MISINFORMATION INDEHOLDT I AL INFORMATION LEVERET VIA VISA SOLUTION; (V) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING ELLER TAB AF DINE OVERFØRSLER, DATA ELLER ANDEN INFORMATION, SOM ER INDSAMLET, GEMT ELLER SENDT I FORBINDELSE MED VISA SOLUTION; (VI) FEJL, SYSTEMNEDETID, NETVÆRKS- ELLER SYSTEMNEDBRUD, FILFEJL ELLER AFBRYDELSER AF SERVICE; ELLER (VII) ENHVER ANDEN BRUG AF DIG AF VISA SOLUTION. YDERLIGERE SKAL VISA-PARTERNE IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN MISLYKKEDE FORSØG I AT UDFØRE ENHVER PLIGT INDEHOLDT I DISSE VILKÅR PÅ GRUND AF DIREKTE ELLER INDIREKTE, FEJLSLAGENT UDSTYR, OVERFØRSLER ELLER LEVERINGSPROBLEMER ELLER ENHVER BRANCHEMÆSSIG TVIST, KRIG, NATURKATASTROFE, TERRORHANDLING, EKSPLOSION, FORCE MAJEURE ELLER ANDEN HÆNDELSE UDE AF VORES KONTROL. 

  UANSET NOGET I STRID HERMED VIL VISA-PARTERNES SAMLEDE ANSVAR OVERFOR DIG SOM FØLGE AF ETHVERT SØGSMÅL ALTID VÆRE BEGRÆNSET TIL DET MINDSTE AF (A) DINE FAKTISKE TAB; ELLER (B) 100 USD (ELLER TILSVARENDE BELØB I LOKAL VALUTA). 

  NOGLE RETSKREDSE TILLADER IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF VISSE GARANTIER, ANSVAR ELLER SKADER, SÅ NOGLE AF DE OVENSTÅENDE FRASKRIVELSEROG BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE DIG. I SÅDANNE RETSKREDSE ER VISA-PARTERS ANSVAR BEGRÆNSET TIL DET VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT UNDER GÆLDENDE RET. INTET I DISSE VILKÅR FRASKRIVER VISA-PARTERS ANSVAR FOR (A) DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAGET AF FORSØMMELSE, (B) SVINDEL ELLER BEDRAGERISK FREMSTILLING ELLER (C) ETHVERT FORHOLD FOR HVILKET DET VILLE VÆRE RETSSTRIDIGT FOR VISA-PARTER AT FRASKRIVE ELLER BEGRÆNSE ELLER FORSØGE AT FRASKRIVE ELLER BEGRÆNSE ANSVARET.

  14. Ingen godkendelse; tvister med sælgere

  Visa støtter eller sponsorerer ikke og er ikke ansvarlig for: (i) Udstedere eller operatører af betalingsnetværk eller e-wallet eller tredjeparter, der hjælper med at facilitere betalingsoplevelsen, eller som du kan bruge i forbindelse med Visa Solution; (ii) købte varer eller tjenester foretaget i forbindelse med Visa Solution; (iii) indfrielse eller opfyldelse af købte varer eller tjenester foretaget i forbindelse med Visa Solution; og (iv) sælgerne, hvis varer eller tjenester kan købes, eller med hvem en transaktion bliver foretaget i forbindelse med Visa Solution.

  15. Tredjepartswebsteder, -indhold og -ressourcer

  Visa Solution kan tilgås via tredjeparter, der hjælper med at facilitere transaktionsoplevelsen inklusive deres websteder, domæner eller apps og kan tillade, at du linker til eller tilgår direkte forbindelser til sådanne tredjeparter eller tredjepartswebsteder, -indhold og -ressourcer, inklusive sociale medier. Du vedkender, at Visa ikke har nogen kontrol over og ikke nødvendigvis deler sådanne tredjeparters synspunkter, meninger eller indhold eller deres websteder, domæner, apps, indhold eller ressourcer, som gøres tilgængelige af virksomheder eller individer uden tilknytning til Visa. Du anerkender og godkender, at Visa ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne websteder, indhold eller ressourcer. Du anerkender yderligere, at Visa ikke er ansvarlig overfor dig for ethvert tab eller skade, som kan være afholdt af dig som en konsekvens af disse tredjeparter inklusive tredjepartswebsteder, indhold eller ressourcer, inklusive tab eller skader lidt i forbindelse med køb behandlet via Visa Solution.

  16. Ændring af Visa Solution og disse vilkår; ophør

  Visa kan efter eget skøn midlertidigt eller permanent opsige, ændre, modificere, suspendere, forbedre eller ophøre nogen eller alle aspekter af Visa Solution, inklusive tilgængeligheden af enhver Visa Solution, på et hvilket som helst tidspunkt eller uden varsel til dig, og du godkender, at Visa ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart som konsekvens af nogen af disse handlinger. Din fortsatte brug af Visa Solution efter alle ændringer, modifikationer eller forbedringer er blevet foretaget på nogen eller alle aspekter af Visa Solution, vil blive opfattet som din accept af sådanne ændringer, modifikationer eller forbedringer, og anvendelsen af disse Vilkår på Visa Solution med sådanne ændringer, modifikationer eller forbedringer.

  Hvis du ikke accepterer nogen af disse Vilkår, må du ikke bruge Visa Solution. Visa forbeholder sig retten til efter eget skøn at ændre disse Vilkår på et hvilket som helst tidspunkt. Visa kan ændre disse Vilkår ved at offentliggøre en ny version med et varsel, som vi anser for at være rimeligt under omstændighederne, herunder et sådant varsel på vores websted eller ethvert andet websted, hvor Visa Solution tilgås. Vi vil altid offentliggøre den nyeste version af disse Vilkår på webstedet. Den nyeste ændringsdato vil altid være noteret ved den “senest opdaterede” dato nedenfor. I det videst muligt omfang tilladt ved gældende lov, udgør din fortsatte brug af eller deltagelse i Visa Solution efter enhver ændring din accept af disse ændrede Vilkår.

  Du kan ophøre med din brug af Visa Solution når som helst, også hvis du er utilfreds med de ændringer, vi foretager af Vilkårene. Du kan afmelde dig fra Visa Solution ved at følge vejledningen i afsnittet Kundeservice på Visa Support-webstedet. Visa kan suspendere, undlade at fortsætte eller opsige din adgang til eller brug af Visa Solution på et hvilket som helst tidspunkt, med det samme og uden forudgående varsel eller forpligtigelser over for dig, (i) hvis du overtræder nogle af disse Vilkår, eller (ii) af nogen anden kommerciel rimelig grund efter Visas eget skøn. Visa er ikke ansvarlig over for dig for nogen suspendering, manglende fortsættelse af, opsigelse af, ændring af eller modificering af din brug af eller adgang til Visa Solution. Ved opsigelse er du fortsat ansvarlig for betalinger og andre forpligtelser, som du har pådraget dig under disse Vilkår.

  17. Generelle vilkår

  1. Varsler.
   Du godkender, at Visa kan give dig varsler og andre oplysninger i forbindelse med Visa Solution via e-mail, opslag på webstedet eller andre former for elektronisk kommunikation. Al elektronisk kommunikation fra os til dig anses for at være kommunikation på skrift og anses for at være leveret til dig ikke senere end den tidligste dato aktuelt modtaget eller fem (5) dage fra afsendelse af posten eller overførslen. Vi er ikke forpligtede til at tilvejebringe trykte kopier af vores kommunikation med dig vedrørende din brug af Visa Solution.
   Det er dit ansvar at sikre, at du kontrollerer dine e-mails med jævne mellemrum for meddelelser fra os. Du skal sikre dig, at e-mails fra os ikke bliver blokerede på din e-mailkonto og ligeledes, at din e-mailadresse, som du har opgivet til os, forbliver aktuel. Yderligere bemyndiger du os til at handle på enhver instruktion, du giver os elektronisk.
   Du skal have et Visa Solution brugernavn for at få adgang til elektronisk information eller for at udføre aktiviteter vedrørende din Visa Solution-konto.
  2. Afkald.
   Vores mangel på eller forsinkelse med at udøve eller håndhæve bestemmelser eller rettigheder indeholdt i disse Vilkår anses ikke for at være afkald på sådanne bestemmelser eller rettigheder.
  3. Aftalens fuldstændighed.
   Disse Vilkår udgør hele aftalen mellem Visa og dig med hensyn til din brug af Visa Solution.
  4. Mulighed for adskillelse.
   Du og Visa godkender, at hvis nogen bestemmelse af disse Vilkår anses for at være ulovlige, ugyldige (herunder i henhold til loven) eller af nogen årsag ikke mulige at håndhæve ved en domstol i en kompetent jurisdiktion, så anses bestemmelserne for at være adskilte fra disse Vilkår og vil ikke påvirke gyldigheden af og håndhævelsen af nogle af de resterende bestemmelser.
  5. Fortolkning.
   Overskrifter og underrubrikker er kun for nemheds skyld og indgår ikke med henblik på fortolkning. Ord som heraf", “herefter”, og “herunder” betyder og henviser til alle disse Vilkår i stedet for enhver særlig del af samme. Begrebet “inklusive” betyder “inklusive, uden begrænsning”. Når “herefter” bruges, vil entalsformen også inkludere flertalsformen, flertalsformen vil inkludere entalsformen, og brugen af enhver kønsbetegnelse vil omfatte begge køn.
  6. Forholdet mellem parterne.
   Intet i disse Vilkår vil blive fortolket som oprettelsen af et joint venture, partnerskab, ansættelses- eller fuldmagtsforhold mellem dig og Visa, og du har ingen bemyndigelse til at forpligte Visa eller handle på vegne af Visa.
  7. Skadesløsholdelse.
   I det videst muligt omfang tilladt ved gældende lov, godkender du at forsvare og holde Visa-parterne skadesløs i forhold til ethvert tab, ansvar, krav eller påstand, bøder og omkostninger på grund af, i forbindelse med eller opstået som konsekvens af dit brud på disse Vilkår.
  8. Konfliktløsning & Lovvalg.
   Du og Visa enes i lovens fulde omfang om, at:
   1. Hvis du bor i en Kvalificeret Retskreds, bortset fra dem i H (b.) nedenfor, gælder følgende lovvalg og voldgiftsbestemmelser:
    DETTE AFSNIT INDEHOLDER EN VOLDGIFTSBESTEMMELSE. LÆS DENNE BESTEMMELSE NØJE. DEN FASTLÆGGER AT ETHVERT KRAV I RELATION TIL VISA SOLUTION ELLER DISSE VILKÅR SKAL LØSES VED EN BINDENDE VOLDGIFT. I FORBINDELSE MED VOLDGIFTEN VIL HVERKEN DU ELLER VISA HAVE RET TIL AT BRINGE KRAVENE FOR EN DOMSTOL ELLER BRINGE KRAVENE FOR EN NÆVNINGEDOMSTOL. KRAV MÅ KUN AFGØRES VED VOLDGIFT ÉT AD GANGEN. RETTIGHEDER FORBUNDET MED SAGSOPLYSNING FØR DOMSFORHANDLINGEN OG APPELRETTIGHEDERNE EFTER DOMSFORHANDLINGEN ER BEGRÆNSET, MEN VOLDGIFTSDOMMEREN KAN TILKENDE ERSTATNING OG DOM I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR.
    Alle tvister, fordringer, krav eller kontroverser, der måtte opstå som følge af eller relateret til Visa Solution eller disse Vilkår, herunder udarbejdelse, fortolkning, brud, ydeevne, opsigelse, håndhævelse eller gyldighed af disse Vilkår, gyldigheden og håndhævelsen af denne bestemmelse og fastsættelsen af omfanget eller gyldigheden af aftalen om at benytte voldgift ved tvister (henvist i dette afsnit H(a) som en "Tvist"), der kan behandles ved voldgift, skal udelukkende opklares i henhold til den proces- og voldgiftsklausul, som er beskrevet i dette afsnit. Eventuelle Tvister mellem dig og Visa skal bilægges ved en bindende voldgift, bortset fra hvis du er bosiddende i USA, hvor du kan fremsætte krav i fogedretten (hvis dine krav vel at mærke er gyldige). Denne voldgiftklausul gælder kun Tvister med Visa, der vedrører Visa Solution. Hvis du har en tvist med din Udsteder af Kvalificerede Kort, skal du bilægge denne tvist med Udstederen.
    Enhver voldgift mellem dig og Visa skal administreres af JAMS i henhold til de omfattende voldgiftsregler og -procedurer, når du bor i USA, og JAMS’ internationale voldgiftsregler, hvis du bor uden for USA. Det sker i det omfang, at disse regler ikke strider mod denne bestemmelse. Du kan få en kopi af disse regler ved at kontakte JAMS på +1-800-352-5267, ved at skrive til JAMS på 620 Eighth Avenue, 34th Floor, New York, NY 10018 eller online på www.jamsadr.com eller www.jamsinternational.com/.
    ALLE KRAV SKAL BEHANDLES VED VOLDGIFT SÆRSKILT. DET BETYDER, AT BÅDE DU OG VISA IKKE HAR RET TIL AT INDGÅ ELLER KONSOLIDERE KRAV VED VOLDGIFT MED ELLER IMOD ANDRE MED MINDRE DU OG VISA INDGÅR EN ANDEN SKRIFTLIG AFTALE, OG DU OG VISA ER UDELUKKET FRA VOLDGIFTAFGØRELSER AF ALLE KRAV SOM REPRÆSENTANT FOR ELLER MEDLEM AF EN KLASSE. VED AT INDGÅ DISSE VILKÅR FRASIGER DU OG VISA HVER ISÆR RETTEN TIL AT DELTAGE I GRUPPESØGSMÅL. Voldgiften vil finde sted hos en voldgiftsdommer. Voldgiften skal (i) gennemføres telefonisk, online og/eller udelukkende være baseret på skriftlige indlæg. Den særlige fremgangsmåde vælges af den part, der indleder voldgiften, og (ii) indebærer ikke, at parterne eller vidnerne har noget personligt fremmøde, medmindre parterne enes om det. Voldgiftsdommeren vælges i fællesskab af dig og Visa. Hvis du og Visa ikke kan blive enige om en voldgiftsdommer, vil voldgiftsdommeren blive udpeget i henhold til JAMS-procedurerne. Hvis en Tvist af en eller anden grund prøves ved domstolene i stedet for ved en voldgift, giver både du og Visa afkald på retten til en nævningesag.
    Du kan vælge at ansætte en advokat, men er ikke forpligtet til at gøre det. Hver part vil være ansvarlig for sine egne advokatsalærer og omkostninger, medmindre voldgiftsdommeren tildeler sagsomkostninger i henhold til gældende ret. Den part, der indleder voldgiften, betaler voldgiftsgebyret (medmindre JAMS foreskriver andet, hvis der vurderes at foreligge force majeure). Visa vil fremskynde al anden administration, sagsbehandling og voldgiftsgebyrer i forbindelse med voldgiften ved betaling direkte til JAMS. Ved voldgiftens afslutning vil de gebyrer, som Visa betaler, eventuelt blive fordelt mellem dig og Visa efter voldgiftsdommerens vejledning i overensstemmelse med JAMS-procedurerne.
    Voldgiftsdommeren træffer beslutning vedrørende alle spørgsmål, herunder spørgsmål vedrørende omfanget og håndhævelsen af denne voldgiftsbestemmelse. Alle voldgiftsdommerens beslutninger er endegyldige. Voldgiftskendelsen kan indgives ved enhver domstol, der har kompetence. Denne bestemmelse skal ikke forhindre parterne i at søge foreløbig kompensation i forbindelse med voldgift fra en domstol med passende kompetence. Visas ansvar er begrænset som beskrevet i afsnit 13 ovenfor, og i videst muligt omfang i forhold til, hvad der er tilladt ved den gældende lov.
    Disse Vilkår og parternes rettigheder heri er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovene i staten Delaware undtagen ved konflikt eller lovvalgsregler.
    Hvis voldgiftens bestemmelser i dette afsnit ikke kan gennemføres, eller frafaldelse af gruppesøgsmålsrettigheder ikke kan gennemføres af en hvilken som helst grund i en sag, hvor der er fremsat påstande om gruppesøgsmål, skal loven og bestemmelserne vedrørende valg af forum som beskrevet i H (b.) nedenfor gælde.
    Resten af dette afsnit gælder for amerikanske fastboende:
    Voldgiftsdommeren kan ikke afgive kendelse ved pønale eller eksemplariske skader, medmindre loven foreskriver det, eller renter før kendelsen. Voldgiftsdommeren må heller ikke afgive kendelse ved hændelige eller indirekte skader eller følgeskader, herunder skader for tabt fortjeneste eller skade, som tredjepart har lidt. Ethvert retsmiddel, der bliver tilkendt, kan ikke påvirke andre brugere af Visa Solution. Parterne anerkender, at disse Vilkår gælder for en transaktion, der involverer mellemstatslig handel. Uanset bestemmelsen i det foregående afsnit med hensyn til gældende materiel lovgivning reguleres enhver voldgift, der afholdes i henhold til Vilkårene og dette afsnit, af den amerikanske voldgiftslovgivning (Federal Arbitration Act, 9 U.S.C., Secs. 1-16).
   2.  hvis du er fastboende i (i) Argentina, Brasilien, Canada eller en Kvalificeret Retskreds i Europa, (ii) enhver Kvalificeret Retskreds i hvilken voldgiftsbestemmelsen i paragraf H (a) ovenfor ikke kan gennemføres, eller (iii) enhver anden Kvalificerende Retskreds, hvor frafaldelse af gruppesøgsmål ikke kan gennemføres uanset årsag i en sag, hvor gruppesøgsmålspåstande er blevet fremsat, så skal følgende gælde: (x) enhver voldgiftsfordring eller fordring, der måtte opstå på grund af eller i forbindelse med disse Vilkår eller Visa Solution, skal reguleres af og tolkes ifølge lovene i den Kvalificerende Retskreds i dit land; og (y) enhver tvist eller ethvert krav eller årsag til sagsanlæg, der måtte opstå på grund af eller i forbindelse med disse Vilkår eller Visa Solution, skal bilægges ved den kompetente civile domstol, der findes indenfor en sådan Kvalificeret Retskreds. Enhver obligatorisk forbrugerbeskyttelseslov forbliver i kraft.
  9. Overdragelse.
   Du må ikke ved lov eller på anden måde overdrage disse Vilkår uden Visas forudgående samtykke. Visa forbeholder sig retten til at overdrage disse Vilkår og rettighederne og pligterne herunder til enhver tredjepart uden varsel til eller samtykke fra dig. Ifølge ovenstående er disse Vilkår bindende for, til fordel for og kan håndhæves over for dig og dine respektive efterfølgere og overdragede. Du kan ophøre med din brug af Visa Solution på ethvert tidspunkt, herunder hvis du ikke er tilfreds med vores overdragelse af disse Vilkår.
  10. Landespecifikke bestemmelser.

  K. Fortsat gyldighed af bestemmelser (efter aftalens ophør).
  På trods af opsigelsen af disse Vilkår fortsætter disse Vilkår med at gælde i forhold til din brug af Visa Solution forud for opsigelsen. Alle afsnit i disse Vilkår, som ifølge deres karakter gælder efter opsigelse, gælder derfor fortsat efter enhver opsigelse af disse Vilkår eller brug af Visa Solution, herunder uden begrænsning afsnittet om Konfliktløsning og Lovvalg.

  L. Kontakt os.
  Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om Visa Solution, henvises der til afsnittet med ofte stillede spørgsmål på Webstedet. Hvis afsnittet med ofte stillede spørgsmål ikke besvarer dine spørgsmål eller bekymringer, kan du kontakte os via post på adressen Visa USA Inc. Visa Solution, 900 Metro Center Blvd., Foster City, CA 94404-2172, USA, eller kontakte os.

Senest opdateret: 1. juli 2024

© 2024 Visa. Alle rettigheder forbeholdes.


Visa kundeservice

Erklæring om fortrolighed

Kundeservice