Security

Hvilken slags kunstig intelligens ønsker vi os?

Hvis kunstig intelligens skal udnyttes optimalt, kræver det tillid hos danskerne.

AI blog
Hvilken slags kunstig intelligens ønsker vi os i fremtiden?

Data findes overalt, men uden kunstig intelligens til at aktivere den, er det som en guldmine i en verden, hvor hakker og skovle endnu ikke er opfundet. Kunstig intelligens kan bruges til at træffe bedre beslutninger, forudse risici, øge økonomisk vækst og støtte virksomhedernes konkurrenceevne. Det giver forbrugerne bedre valg, sikkerhed og komfort, for eksempel i form af automatiseret genkendelse og henvisningsalgoritmer.

Kunstig intelligens spiller også en vigtig rolle i løsningen af ​​de største problemer, som menneskeheden står over for - coronaviruspandemien, klimaændringerne og sårbare grupper i befolkningen. Men brugen af ​​kunstig intelligens til at automatisere arbejdsprocesser rejser også nye spørgsmål. Hvordan defineres for eksempel et godt og ønskeligt resultat? En låneansøger, der ansøger om et kreditlån online, og en bank, der bruger kunstig intelligens til sin risikoanalyse, kan være uenige om, hvilken form for låneafgørelse der er retfærdig. Der er allerede beviser for, at vi som mennesker er mere negative over for beslutninger truffet af en maskine, end hvis beslutningerne var taget af et andet menneske.

Holistisk tilgang

Brugere og forbrugere, der er underlagt dataindsamling, skal dog være i stand til at stole på beslutninger baseret på passende information og etisk acceptable begrundelser. Gennemsigtighed er derfor grundlaget for, at virksomhederne kan opbygge tillid hos forbrugerne med den kunstige intelligens, de bruger. Når kunderne får at vide, hvordan og hvorfor automatisering bruges i beslutningsprocessen, har alle mere tryghed i de løsninger, der er foretaget.

Virksomheder bør derfor se på deres egen brug af kunstig intelligens fra flere perspektiver: Hvad betyder det for etik, virksomhedens funktioner, kultur eller fremtiden? 

Hos Visa er vi kommet frem til følgende tre måder at skabe tillid til brugen af ​​kunstig intelligens nu og i fremtiden:

1) Gør kunstig intelligens vedkommende for hele organisationen

Ofte overlades tekniske forhold til deres egen afdeling i virksomheder, hvilket betyder, at forståelsen af kunstig intelligens ikke deles med alle. Det er derfor vigtigt, at ansvaret for brugen af ​​kunstig intelligens og data bliver uddelegeret på alle niveauer. For eksempel har vi hos Visa et dataråd, der fremmer dataindsamling på et strategisk niveau, og et databrugsråd, der evaluerer nye eller specialiserede anvendelser af disse data. Dette opretholder en balance mellem innovation og god ledelse. På Visa er der for eksempel lagt særlig vægt på partiskhed og retfærdighed af ​​kunstig intelligens, hvorfor eksperter fra juridisk afdeling, HR og risikostyring har forpligtet sig til at skabe ansvarlig kunstig intelligens.

 

2) Implementér etiske kriterier i den digitale verden

Brug af kunstig intelligens og indsamling af data rejser en bred vifte af etiske spørgsmål med hensyn til privatliv, ligeværd og selvbestemmelse. Virksomheder har sjældent færdigefremstillede fremgangsmåder til løsningen af etiske problemer i den digitale tidsalder. De skal derfor nøje undersøge virkningen af ​​udliciterede beslutninger på maskiner, på forbrugere, samfund, investorer og medarbejdere. En god måde er at overveje, hvordan en organisations værdier og mission tolkes i en verden af ​​kunstig intelligens og data. Visa samarbejder med Stanford University om at løse etiske dilemmaer i sine teknologiske projekter.

 

3) Vær involveret i at skabe global regulering

I fremtiden vil kunstig intelligens blive reguleret mere præcist, men indtil videre er der næppe nogen love, som regulerer  brugen heraf. Samtidig er eksisterende loves egnethed til anvendelsessager i kunstig intelligens, for eksempel med hensyn til forbrugerbeskyttelse og menneskerettigheder, i mange henseender uklar.

Emnet diskuteres i øjeblikket rundt omkring i verden, og det er godt at sidde med ved bordet. Visa deltager for eksempel i Microsoft National AI Council, der udvikler erhvervslivets praksis og på World Economic Forum. Men i sidste ende afhænger alle fordelene ved AI af samfundet og regulatorernes tillid. Det kræver, at AI bliver udviklet og bruges med gennemsigtighed og ansvarlighed. Og sidst men ikke mindst skal det gøres på en måde, hvor kunderne er trygge. Uden den tillid vil vi gå glip af en kæmpe mulighed – og vi risikerer at stå tilbage med en hypotetisk guldmine, som vi ikke har adgang til. 

·       Læs den fulde artiklen, som oprindelige blev publiseret på Visa Navigate.

Tag: Artificial Intelligence