Beskyt din forretning

Lær det grundlæggende. Selvom de fleste transaktioner behandles, bogføres og udbetales uden de store problemer, har Visa en effektiv procedure for at løse tvister.

Beskyt din forretning med den rette information

Tvister henviser til tilbageførslen af en transaktions værdi (helt eller delvist) af kortudsteder til indløseren, og typisk af erhvervsbanken til sælger. Tvister kan være omkostningskrævende for den forretningsdrivende. Du kan både miste transaktionens beløb og den købte vare, ligesom du også kan blive pålagt interne administrationsomkostninger.


Sådan løses en tvist

Giv hurtigt de korrekte oplysninger.

Trin 1: Kortindehaver gør indsigelse mod en transaktion

En kortindehaver kontakter sin udsteder for at stille spørgsmål til en hævning på vedkommendes kontoudtog.

Trin 2: Find kvitteringen for transaktionen

Din indløser kontakter dig for at få en præcis kopi af transaktionen.

Trin 3: Send en kopi til din indløser

Fax eller e-mail straks en korrekt og læsbar kopi for at holde gang i processen.

Undgå tvister

Her er et par gode råd.

Vil du vide mere?

Ønskes der yderligere oplysninger om regler eller praksisser angående bilæggelse af tvister, bedes du venligst kontakte din indløser/processor.