• Visa B2B Connect – Globale betalinger gennem en enkelt forbindelse


Diagram uses icons in Visa gold and blue colors to illustrate a more efficient cross-border payment transaction. See image description.

Diagram bruger ikoner i Visas gyldne og blå farver til at illustrere en mere effektiv international betalingstransaktion.

Grafikken viser en strømlinet transaktion, hvor Forretning A sender en betaling til Forretning B. Transaktionen begynder hos Forretning A til venstre, går gennem deres bank, Bank A, som findes lige til højre for, og derefter gennem Visa B2B Connect-netværket til Forretning B’s bank, Bank B til højre, for til sidst at ende hos Forretning B.

Forretning A vises med et ikon af en erhvervsbygning. Forretning A forbindes med en pil til ikonet for bank A umiddelbart til højre for, og viser dermed betalingsstrømmen. Ikonet for bank A findes helt ude på venstre kant af en cirkel, der repræsenterer rækkevidden af Visa B2B Connects netværk. Inde i cirklen findes et symbol for Visa B2B Connect. Helt til højre i cirklen er der et ikon for Bank B, hvilket viser, at både Bank A og Bank B indgår i Visa B2B Connect-netværket. Transaktionen fra Bank A til Bank B går gennem Visa B2B Connect-netværket. Bank B forbinder derefter direkte til Forretning B umiddelbart til højre derfor med endnu en pil, der viser hvordan betalingen - efter at være gået direkte mellem de to banker gennem Visa B2B Connect-netværket - i sidste ende når frem til Forretning B, som er repræsenteret med et ikon af en erhvervsbygning.

Låse-symbolerne, der vises til højre for Forretning A og til venstre for Forretning B, viser, at Visa B2B Connect-netværket er sikkert, fordi dets digitale identitetsfunktion lægger Forretning A’s og B’s følsomme oplysninger i en token.

Skab forbindelse

Kontakt en af vores Account Executives for at få mere at vide om Visa B2B Connect og hvordan din finansielle institution og dine erhvervskunder kan drage fordel.
Kontakt os