Visa B2B Connect – Globale betalinger gennem en enkelt forbindelse

Visa B2B Connects multilaterale netværk leverer internationale B2B-betalinger, der er forudsigelige, sikre og billige for finansielle institutioner og deres erhvervskunder.


Sådan virker Visa B2B Connect

Diagram uses icons in Visa gold and blue colors to illustrate a more efficient cross-border payment transaction. See image description.

Diagram bruger ikoner i Visas gyldne og blå farver til at illustrere en mere effektiv international betalingstransaktion.

Grafikken viser en strømlinet transaktion, hvor Forretning A sender en betaling til Forretning B. Transaktionen begynder hos Forretning A til venstre, går gennem deres bank, Bank A, som findes lige til højre for, og derefter gennem Visa B2B Connect-netværket til Forretning B’s bank, Bank B til højre, for til sidst at ende hos Forretning B.

Forretning A vises med et ikon af en erhvervsbygning. Forretning A forbindes med en pil til ikonet for bank A umiddelbart til højre for, og viser dermed betalingsstrømmen. Ikonet for bank A findes helt ude på venstre kant af en cirkel, der repræsenterer rækkevidden af Visa B2B Connects netværk. Inde i cirklen findes et symbol for Visa B2B Connect. Helt til højre i cirklen er der et ikon for Bank B, hvilket viser, at både Bank A og Bank B indgår i Visa B2B Connect-netværket. Transaktionen fra Bank A til Bank B går gennem Visa B2B Connect-netværket. Bank B forbinder derefter direkte til Forretning B umiddelbart til højre derfor med endnu en pil, der viser hvordan betalingen - efter at være gået direkte mellem de to banker gennem Visa B2B Connect-netværket - i sidste ende når frem til Forretning B, som er repræsenteret med et ikon af en erhvervsbygning.

Låse-symbolerne, der vises til højre for Forretning A og til venstre for Forretning B, viser, at Visa B2B Connect-netværket er sikkert, fordi dets digitale identitetsfunktion lægger Forretning A’s og B’s følsomme oplysninger i en token.

Skab forbindelse

Kontakt en af vores Account Executives for at få mere at vide om Visa B2B Connect og hvordan din finansielle institution og dine erhvervskunder kan drage fordel.