Om Visa Foundation

Visa Foundation støtter inkluderende økonomier, så enkeltpersoner, virksomheder og lokalsamfund får mulighed for at trives. Gennem legater og investeringer prioriterer Visa Foundation væksten af små og mikrovirksomheder med fokus på kønsdiversitet og -inklusion. Visa Foundation støtter også det bredere samfunds behov og katastrofeindsatser i krisesituationer. Visa Foundation er hjemmehørende i USA som en juridisk enhed under 501(c)3.

Arbejder med en kollektiv vision

Observerer, lytter, reflekterer og hjælper derefter.

Vi mener, at oprigtige og gennemsigtige forhold mellem vores medarbejdere og partnere giver os mulighed for at bidrage med forskellige synspunkter, egenskaber og ressourcer i kampen mod de globale udfordringer.

Udfordrer systemiske barrierer

Forudser, hvor meget længere vi må gå.

Vi forsøger at mindske de systemiske barrierer, som mindre virksomheder støder på. Det gælder især for de virksomheder der ledes af kvinder, eller underrepræsenterede grupper. Vi vil gerne fremme en mere inkluderende global økonomi.

Fremmer skalérbare løsninger

Begynder med fokus på slutmålet.

Vi stræber efter at støtter partnere, der udvikler innovative løsninger, og vi fremmer de initiativer, som bidrager til et mere ligeligt økosystem for mindre virksomheder.


Tilgang og strategi

grocery store

Programmer og partnerskaber

For at fremme vores arbejde for en større ligestilling i det økonomiske system for små virksomheder og mikrovirksomheder (SMV'er) med fokus på kønsdiversitet og -inklusion går vi sammen med førende organisationer verden over. Vores partnere hører typisk til i en af disse tre kategorier: velgørenhedsorganisationer, der støtter SMV'er, investorer samt enheder, der fokuserer på det bredere økosystem omkring SMV'er. Et par eksempler på partnere: